1 november 2014 niveau inburgeringsexamen buitenland van vorm veranderd

Het inburgeringsexamen buitenland bestaat uit drie onderdelen die vanaf 1 november 2014 niet meer per telefoon, maar per computer worden afgenomen.

Als u in aanmerking wilt komen voor een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV), dan moet u voldoen aan de eisen op het gebied van de beheersing van de Nederlandse taal en van Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS). In het inburgeringsexamen buitenland worden onderzocht:

  • Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS);
  • Spreekvaardigheid;
  • Leesvaardigheid.

De onderdelen leesvaardigheid en spreekvaardigheid meten of de inburgeraar het taalniveau A1 van het Raamwerk NT2 beheerst. Voor het KNS-gedeelte (Kennis van de Nederlandse Samenleving) zijn de vragen en de bijbehorende film geactualiseerd vanwege de troonswisseling.

U hoeft niet te schrijven tijdens dit examen. Deze drie examenonderdelen kunnen tegelijk of afzonderlijk worden afgelegd. Mocht u onverhoopt zakken voor het KNS-, spreek- of leesgedeelte, dan hoeft u alleen het gedeelte te herkansen waar u voor bent gezakt.

Het grootste deel van de vragen zal in de vorm van meerkeuzevragen gesteld worden. Voor het onderdeel spreekvaardigheid moet u ook antwoorden inspreken. Deze antwoorden worden beoordeeld door menselijke beoordelaars en niet door de computer.

uitleg score inburgeringsexamen