Kosten MVV: IND leges verlaagd van 1250 euro naar 225 euro

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 9 oktober 2012 beslist dat de hoge leges die moeten worden betaald bij aanvragen om gezinshereniging het nuttig effect aan Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 ontnemen en daarom in strijd zijn met het Unierechtelijk evenredigheidsbeginse. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in een brief van 28 november 2012 aan de Eerste Kamer bericht dat de leges voor aanvragen om gezinshereniging opnieuw zijn vastgesteld.

IND leges zijn hierdoor enorm verlaagd. De kosten van een MVV bedragen nu 225 euro i.p.v. 1250 euro en een verblijfsvergunning is nu gratis i.p.v. 300 euro.

teveel betaalde leges voor gezinshereniging zullen worden terugbetaald door de IND, voor alle procedures die zijn begonnen na 9 oktober 2012 en nog aanhangig zijn.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *